Nykøbing Sj. Bådelaug Hvor fritid nydes
Forside Vedtægter Bestyrelsen Referater Kontakt
Aktiviteter
Køb/Salg/Bytte
Galleri
Nye medlemmer
Redskabsskure
Administration

Velkommen til Nykøbing Sj. Bådelaug


Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling
Lørdag den 24. februar 2018 kl. 10
I Sejlklubbens lokaler

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmetæller
3.  Formandens beretning
4.  Forelæggelse af revideret regnskab
5.  Orientering om brugerråd og havneråd
6.  Indkomne forslag
7.  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesindskud

8. Valg i henhold til bådelaugets vedtægter:
- Kasserer for 2 år                                   : Frede Damsø - modtager ikke genvalg.
- Bestyrelsesmedlem for 2 år                  : Christian Westh - modtager genvalg.
- Bestyrelsessuppleant for 1 år               : Karsten B. Sørensen modtager genvalg.
- Bestyrelsessuppleant for 1 år               : Peter "hagl" F. Jensen modtager genvalg
- Valg af intern revisor for 2 år                - Søren Brusgaard modtager genvalg.
- Valg af revisorsuppleant for 1 år          : Monica L.F. Petersen modtager genvalg.
- Valg af formand til festudvalg               : Gitte Petersen modtager genvalg.

9 Eventuelt


Indkomne forslag skal affleveres 1) skriftlig i fælleshuset eller 2) via mail senest 8 dage før generalforsamlingen til Gitte : <a href="mailto:gmp@nyka.dk">gmp@nyka.dk</a>

Betaling af kontingent: giro, netbank eller i fælleshuset senest 31. januar 2018. Se i øvrigt  vedtægterne angående betalingsfrist og sletning af medlem i forbindelse med kontingentrestance.


Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen skal ske senest 16. februar til Gitte tlf. 41470227, subsidiært Christian W tlf.: 61120355 eller på ophængt liste i fælleshuset.


p.b.v. Gitte Petersen
Indkaldelse til Ekstraordinær
Generalforsamling
Søndag den 18. december 2016 kl. 10
i fælleshuset

Som følge af Formanden Finn Orla Christiansen´s død indkaldes medlemmerne hermed, i overensstemmelse med Bådelaugets vedtægter, til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:

Bestyrelsen byder velkommen

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Valg af ny formand


m.v.h.
Bestyrelsen


Tilmelding til sommerfesten den 6. august

senest den 30. juli i fælleshusetIndkaldelse til

Ordinær Generalforsamling

27. Februar 2016 kl. 10:00, Nykøbing Sejlklub

Snekkevej 11, 4500 Nykøbing Sj.


Dagsorden:

Velkomst ved Formanden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens Beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Orientering om brugerråd og havneråd
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
8. Valg til bestyrelsen:
     På valg er:
Kasserer for 2 år, Frede Damsø - modtager genvalg
Sekretær for 2 år, Christian Westh - modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant for 1 år, Foreslår Karsten Beck Sørensen - modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant for 1 år, Foreslår Flemming Petersen - modtager genvalg
Valg af intern revisor 2 år, Forslår Søren Brusgård - Modtager genvalg
Valg af revisorsuppleant for 1 år, Foreslår Bo Pedersen - Modtager genvalg. 
9. Valg af festudvalg for 1 år. Gitte Petersen - modtager genvalg
10. Eventuelt 

Indkomne forslag  skal afleveres skriftlig i fælleshuset eller på mail senest 8 dage før Generalforsamlingen til formanden Finn Christiansen Baldersparken, 4500 Nykøbing Sj. finnorla@nyka.dk

Kontingent kan i nødstilfælde betales i Fælleshuset indtil 31.01-2016

Kontingent skal være betalt inden 31. januar i henhold til vedtægterne, senere betaling end 1. marts medføre sletning som medlem. Genindmeldelse koster et gebyr på 500,00 kr. + gældende kontingent.

Efter Generalforsamlingen arrangerer Bestyrelsen lidt at spise, som betales ved indgangen. Tilmelding til spisning senest den 11. februar til Finn Orla Christiansen, tlf. 2128 7522 / mail Finnorla@nyka.dk eller Gitte Petersen, tlf. 5991 4596 / mail gmp@nyka.dk eller ophængt liste i fælleshuset.


 p.b.v.
Finn Orla Christiansen
Til ejere af Røde huse i Nyk. Sj. Bådelaug, se vigtig meddelelse under menupunktet redskabsskure. Har du lyst til at prøve at fiske starter Nykøbing Sjælland Bådelaug projekt Fish4fun, som er rettet mod yngre personer. Du inviteres med ud på Isefjorden. Det er noget helt nyt og første gang vi tilbyder dette. Fisch4fun går i alt sin enkelthed ud på at du får mulighed for at sejle med ud på Isefjorden og være med til at fiske og opleve naturen, forskellige fiskearter og høre om artens levemåde.

Projektet har som mål at yngre personer får interesse for lystfiskeri og naturen.

Kontaktperson: Frede Damsø  tlf. 40732864 

Åbent hus/intro afholdes den 2. maj 2015, kl. 10

Fish4fun


Formål

At give unge mulighed for at sejle med ud på Isefjorden for at fiske. Endvidere at opleve livet i og på fjorden.

Under en afslappet livsform fange forskellige fiskearter, få forståelse for artens levemåde og herigennem forståelse for bæredygtig fiskeri.


Mål

At yngre personer får interesse for lystfiskeri.


Forløb


 • Der afholdes en indledende introduktion (annonceres i ugebladet og på hjemmesiden).

 • Efter introduktionen får interesserede unge tilknytning til en enkelt båd, hvor ”skipperen” er vejleder.

 • Der sejles fra Nykøbing Sjælland Havn. Den enkelte aftaler direkte med ”skipperen”, hvornår han/hun ønsker at sejle med (tlf. sms)

 • Et typisk forløb for en fisketur er, at der sættes garn sidst på eftermiddagen og disse garn røgtes tidligt næste morgen.

 • Så længe du sejler med ud er der ingen lovkrav, men ønsker du at fiske med egne redskaber, kræves fisketegn.

 • Har du sejlet med to gange og ønsker at fortsætte, kræves medlemskab af Nykøbing Sjælland Bådelaug (275 kr. årligt).


Sikkerhed

 • Redningsvest er påkrævet på vandet (kan lånes).
 • Bådejeren ”Skipper” er ansvarlig for, at båden er sikkerhedsmæssigt og lovmæssigt i orden, og at sejladsen foregår på betryggende vis efter gældende regler.
 •  Der skal altid medbringes mobiltelefon under
 • Sejlads.Deltagelse er på eget ansvar.


Kontaktperson: Frede Damsø tlf,: 40732864


Åbent hus/intro afholdes den 2. maj 2015, kl. 10Referatet af ordinær Generalforsamling den 21. februar 2015 er tilgængelig under menuen  punktet referater.

Vedtægter ajourført jf. generalforsamlingsbeslutning.


 • Indkaldelse til
 • Ordinær Generalforsamling
 • 21. februar 2015 kl. 10:00, Nykøbing Sejlklub
 • Snekkevej 11, 4500 Nykøbbing Sj.


 • Dagsorden:
 • Velkomst ved formanden
 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Valg af stemmetællere
 • 3. Formandens beretning
 • 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 • 5. Orientering om Brugerråd og Havneråd
 • 6. Indkomne forslag.
 • 7. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesindskud.
 • 8. Valg af Valg til Bestyrelsen:
 •  På valg er:

 • - Formand  for 2 år, - Finn O.Christiansen – Modtager Genvalg
 • - Bestyrelsesmedlem for 2 år  - Gitte Pedersen  -  Modtager Genvalg
 • - Bestyrelsesmedlem for 2 år,  - Erik Gow  - Modtager Genvalg
 • - Bestyrelses suppleant for 1 år - Karsten Beck Sørensen - Modtager Genvalg
 • - Bestyrelses suppleant for 1 år - Flemming Petersen - Modtager Genvalg
 • - Valg af intern revisor 2 år, Carlo H. Jensen - Modtager Genvalg
 • - Valg af revisor suppleant 1 år - Bo Pedersen - Modtager Genvalg

 •  9. Valg til festudvalg Gitte Pedersen - Modtager genvalg

   

  10. Eventuelt I

  Indkomne forslag skal afleveres skriftlig i fælleshuset eller på mail senest 8 dage før Generalforsamlingen til formanden Finn Christiansen Baldersparken, 4500 Nykøbing Sj. Mail 

  Kontingent kan i nødstilfælde betales i Fælleshuset indtil 31.01-15

  .Kontingent skal være betalt inden 31. januar i henhold til vedtægterne, senere betaling end 1. marts medfører sletning som medlem. Genindmeldelse koster et gebyr på  500,00 kr. + gældende kontingent.

  Efter Generalforsamlingen arrangerer Bestyrelsen lidt at spise, som betales ved indgangen. Tilmelding til spisning senest den 11. februar til, Finn Orla Christiansen, tlf. 21287522/Mail <a href="mailto:Finnorla@nyka.dk">Finnorla@nyka.dk</a> eller på ophængt liste i fælleshuset.


  Pbv

  Finn Orla Christiansen


   

  Aflæsning af el i redskabshusene

  Du bedes aflæse din måler i tidsrummet omkring standerstrygningen.

  Seddel til aflæsning findes fælleshuset.

   

   

  Rafleturneringen genoptages efter sommerferie fredag den 19. september 2014. kl. 14.

   

  Happy our afholdes for sidste gang fredag den 12. september 2014 for denne gang.

    

  Nykøbing Sjælland Bådelaug

   Indkaldelse til

   Ordinær generalforsamling lørdag 22 feb 2014 

  I sejlklubben lokale

  Velkomst ved formanden

  1 :                  Valg af dirigent

  2 :                  Valg af stemmetællere

  3 :                  Bestyrelsens beretning

  4 :                  Forelæggelse af revideret regnskab

  5 :                  Orientering om Brugerråd og Havneråd

  6 :                  Indkomne forslag

  7 :                  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesindskud

  8 :                  Valg:

                        Bestyrelsesmedlem for 2 år, kasserer  Frede Damsø modtager genvalg

                        Bestyrelsesmedlem for 2 år ,                  Chr. Westh modtager genvalg

                        Bestyrelsesmedlem for 1 år  (rest. periode for tidl. Formand)

                        2 Bst-suppleanter for 1 år

                        Intern revisor for 2 år                Søren Brusgård modtager genvalg

                        Intern revisor-suppleant for 1 år    Bo Pedersen modtager genvalg

                   Formand for festudvalg    Alice Esmann modtager ikke genvalg

  9 :                  Eventuelt

           

  Indkomne forslag skal afleveres skriftligt i fælleshuset eller via mail senest 8 dage før generalforsamlingen til Finn O. Christiansen,  <a href="mailto:finnorla@nyka.dk">finnorla@nyka.dk</a>.

  Betaling af kontingent: Giro, netbank eller i fælleshuset inden 31 januar 2014. Se i øvrigt vedtægterne angående betalingsfrist og sletning af medlem i forbindelse med kontingentrestance.

  Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen skal ske senest 11 februar til Finn O Christiansen tlf.: 21287522. mail, eller på ophængt liste i fælleshuset.

   

   

  Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling, lørdag den 11. januar 2014 kl. 10 i Bådelaugets lokaler.

  Da Bådelaugets nuværende formand Lasse Dam, har valgt at trække sig uden for orden, indkaldes medlemmerne hermed, i overensstemmelse med Bådelaugets vedtægter, til ekstraordinær generalforsamling. 

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Valg af formand 

  Bestyrelsen 

   

  Etablering af ”eget” El-forsyning


  Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 28. august besluttet at etablere El-forsyning direkte fra NVE-SEAS.

  En direkte tilslutning til SEAS-NVE vil årligt give en besparelse på kr. 15,000,- hvilket gør at investeringen er tjent ind på knap tre år.

  Tilslutningen vil pågå medio SEP 2013.

  I forbindelse med tilslutningen skal bimålerne i hytterne aflæses, idet strømmen herefter vil blive billigere.

  Har du spørgsmål etc. desangående bedes de rettet til Frede Damsø, kasserer


  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

   

  Alle kan være med !

  Lørdag den 8. juni 2013 afholdes der arbejdsdag i Bådelauget. Vi håber på at vejret er med os, så vi kan nå langt.

  Fælleshuset og de to hytte vi har, trænger til at blive malet, så kom og hjælp. Vi har alle interesse i at vores huse vedligeholdes og de fremstår pæne.


  Arbejdsgang:

  Vi mødes kl. 0900 og fordeler opgaver blandt de fremmødte.

  Bådelauget køber maling etc. og finder løbende lidt øl.  Kl. 13.30 serveres der en let frokost.

  Den 15. juni planlægges som reservedag.


  Bestyrelsen

   

  Aktivitetslisten ajourført den 27. maj 2013

   

  Ønskes.
  Jeg søger billeder af medlemmer fra bådelauget  (også tidligere), som ikke kommer i klubhuset eller til andre aktiviteter.
  Jeg samler i en mappe som senere bliver overdraget til bådelauget, jeg vil kun låne dem til scanning. send evt.
  E-mail. MogensogKaren @ nyka.dk Jeg er også interesseret i ældre billeder fra ny og gammel havn Mvh. Mogens Høholt Tlf. 2859 5932

   

  Desværre har vi været nødsaget til at flytte påske/pinse frokosten til den 11. maj 2013.


  Standerhejsning den 30. marts 2013, blev gennemført i bidende kulde og med en isbelagt havn, men i det fjerne tittede solen dog ned til os. Formanden holdt sædvanen tro tale - han ønskede bl.a. en god fiske og sejle sæson. Efter standerhejsningen var der en beskeden frokost i fælleshuset. Alice fik som nytiltrådt i festudvalget en rigtig fin start, hvor hun serverede dejligt mad.
  (Billeder kan ses under menupunktet galleri)  Seddel for tilmelding til frokost ved standerhejsning lørdag den 30. marts er ophængt i fælleshuset.

   

  Referat af den ordinære generalforsamling , afholdt lørdag d. 23 februar 2013, kan nu læses under menupunktet referater. 

   

  Ved udsendelse at girokort for kontingent 2013 er der fejlagtig anført at kontingentet er for perioden januar 2013. Det er en beklagelig fejl som I bedes se bort fra. Kontingentet på kr. 275,-  dækker for året 2013.

   

   

  Indkaldelse til
  Ordinær Generalforsamling
  23 februar 2013  kl. 10:00, Nykøbing Sj. Sejlklub
  Snekkevej 11, 4500 Nykøbing Sj.

  Dagsorden:
  Velkomst ved Formanden
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab
  5. Orientering om Brugerråd og Havneråd
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesindskud.
  8. Valg af Valg til Bestyrelsen:
         På valg er:
  o Valg af formand for 2 år
  o Bestyrelsesmedlem for 2 år,
  o Bestyrelsesmedlem for 2 år,
  o Bestyrelsessuppleant for 1 år,
  o Bestyrelsessuppleant for 1 år
  o Valg af intern revisor 2 år,
  o Valg af intern revisor 1 år
  o Valg af revisorsuppleant for 1 år
  9. Valg af festudvalg for 1 år.
  10. Eventuelt


  Indkomne forslag skal afleveres skriftligt eller på e-mail senest 8 dage før Generalforsamlingen til formanden  Finn Klement, Vestervangsvej 15, 4500 Nykøbing Sj.   (<A href="mailto:klement@snaps.dk">klement@snaps.dk</A>)


  NYT: Det er ikke muligt at betale kontingent på Generalforsamlingen som tidligere.
  Betaling kan ske forud for Generalforsamlingen i Fælleshuset til ”Nøglefolkene” ved brug af det medsendte girokort og iøvrigt skal kontingentet være betalt inden 31. januar i henhold til vedtægterne.


   Generalforsamlingen arrangerer Bestyrelsen et koldt bord, der koster 100,00 kr., som betales ved indgangen. Til melding til spisning senest den 11. februar til, Carlo H. Jensen, tlf.  21434231 eller på ophængte lister i Fælleshuset.


  p.b.v.
  Finn Klement
  formand 

   

  Husk standerstrygning lørdag den 27. oktober kl. 12  -  biksemad kl. 1300

   

  Så er det igen blevet tid til at feste.

  Den årlige sommerfest afholdes lørdag den 4. august 2012
  kl. 1800

  Sidste tilmelding den 20. juli 2012

  Tilmelding på liste i fælleshuset eller ring til Carlo tlf. 21434231

  Præcisionssejlads start kl. 1500, tilmeldingsliste i fælleshuset.

  Regnskabsinstruks for Nykøbing Sjælland Bådelaug kan læses i bunden under menupunktet referater. 

  Referat af den ordinære generalforsamling kan nu læses under referater i menupunktet. Referatet beror i underskrevet stand ved formanden.

  Vedtægter for Nykøbing Sjælland Bådelaug er opdateret jf. generalforsamlings beslutning den 25. februar 2012. 

   

  Ordinær Generalforsamling                                                                                                                                                                     
                 
  Lørdag d. 25 februar 2012  kl. 10:00 i Nykøbing Sj. Sejlklub
  Snekkevej 11, 4500 Nykøbing Sjælland

   Dagsorden:
  Velkomst ved Formanden
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning ved Formanden
  4. Forelæggelse af revideret regnskab ved Kassereren.
  5. Orientering om Havne og Brugerråd
  6. Indkomne forslag.
  • Vedtægtsændringer, vedlagt indkaldelsen.
  7. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesindskud.
  8. Valg til Bestyrelsen:
         På valg er:
  o Kasserer for 2 år
  o Bestyrelsesmedlem for 2 år
  o Bekræftelse af valgbarhed af indtrædende suppleant Frede Damsø
  o Bestyrelsessuppleant for 1 år
  o Bestyrelsessuppleant for 1 år
  o Valg af intern revisor 1 år
  o Valg af revisorsuppleant for 1 år
  9. Valg af festudvalg for 1 år
  10. Eventuelt


  Indkomne forslag skal afleveres skriftligt eller på e-mail senest 8 dage før Generalforsamlingen til formanden  Finn Klement, Vestervangsvej 15, 4500 Nykøbing Sj., <A href="mailto:klement@snaps.dk">klement@snaps.dk</A>

  Det er muligt at betale kontingent på Generalforsamlingen, ved at medbringe det udsendte girokort.
   I øvrigt skal kontingentet være betalt inden 1. april i henhold til vedtægterne, senere betaling end 1. maj medfører sletning som medlem. Genindmeldelse koster et gebyr på 500,00 kr. + gældende kontingent.

  Efter Generalforsamlingen arrangerer Bestyrelsen et koldt bord, der koster 60,00 kr., som betales ved indgangen. Tilmelding til spisning er bindende, selv om man er forhindret i at deltage. Spisning kl. ca. 13:00

  Tilmelding til spisning senest den 15 februar til Carlo H. Jensen, tlf. 21434231 eller på ophængte lister i Fælleshuset.

  p.b.v.
  Finn Klement
  formand

   

   

  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedrørende kon-tingentindbetaling                                             

  Ændring 1:
  § 3 Kontingent

  Stk. 1. Det årlige kontingent foreslås af bestyrelsen og godkendes på den ordinære general-forsamling og træder i kraft det efterfølgende år pr. 1 januar. Såfremt bestyrelsens forslag ikke godkendes på generalforsamlingen betales det forløbne års kontingent det kommende år.

  Stk. 2. Seneste rettidige indbetaling af kontingentet er 31 december

  Stk. 3. Betaling senere end 31.Januar, medfører eksklusion af vedkommende medlem, samt opsigelse af eventuel kontrakt til grund/hus. Havnemyndighederne orienteres om manglende medlemskab til Bådelauget såfremt man er redskabshusejer.

  Stk. 4. Anden restance til foreningen medfører ligeledes sletning.
  .

  Stk. 5 Ingen, der er slettet på grund af kontingentrestance eller anden restance til foreningen, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til for-eningen samt nyt indskud.

  Stk. 6 Bestyrelsen meddeler skriftligt og begrundet eksklusionen til medlem.

  Note til Stk. 2: Kontingent indbetalt for 2013 indbetales senest 31. december 2012.


  Ændring 2:
  § 8 Generalforsamlingen

  Stk. 6. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog således at såfremt skriftlig afstemning begæres af tre medlemmer skal dette efterkommes.

  Stk. 7.  Der kan ikke stemmes i følge fuldmagt.

  Stk. 8. Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. januar og ud-sendes sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.

  Stk. 9. Vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

  Stk. 10. Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskri-ves af samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer samt mødets dirigent.


  Note til Stk. 7: Vedtægterne omfattede ikke begrebet fuldmagt i forbindelse medafstem-ninger. Bestyrelsen anbefaler teksten i Stk. 7. Rådgivning indhentet forud hos advokat.

   

   

  Ny hjemmeside……….

  Adresse: www.nykøbingsjællandbådelaug.dk"

  Generalforsamlingen afholdt 26. februar 2011 pålagde Bestyrelsen at oprette en hjemmeside for Nykøbing Sjælland Bådelaug.

  Bådelauget fik sin hjemmeside medio oktober 2011 – et nyt medie med det formål at Bådelaugets medlemmer bedre kan holde sig orienteret omkring, hvad der sker og hvornår.

  Siden er opbygget med en enkel struktur, som skaber overblik og tillige er nem at navigere i.


  Kom vi godt fra start?
  Ja, vi kom godt i gang og ”godt begyndt er jo som bekendt halv fuldendt”. Der har været ca. 600 besøgende frem til årsskiftet, og det vurderes rimeligt på baggrund af, at siden er nystartet.

  Men der er plads til forbedringer, og hvis hjemmesiden skal være et aktiv for Bådelaugets medlemmer, kræver det først og fremmest, at man som medlem og Bestyrelse tænker elektronisk kommunikation ind i sin formidling.


  Er vores informationsniveau dækkende?
  Her må vi erkende at der kommer end del ”lapper” på opslagstavlen og køleskabet, hvor informationen kunne være delt med en bredere kreds af Bådelaugets medlemmer end dagligbrugere af Fælleshuset, og det kræver blot at informationer tilflyder webmasteren for at være synlig begge steder.

  Historisk materiale artikler, billeder m.v. kan nu blive tilgængeligt for på vores hjemmeside det er blot at kontakte vores Webmaster Frede Damsø.

  Frede Damsø har løst opgaven med etablering af hjemmesiden og kan kontaktes på telefon 4073 2864 eller brug menuen "kontakt"

   

  Fælleshuset lukket

  I forbindelse med bådelaugets generalforsamling den 25. februar 2012, er fælleshuset lukket frem til kl. 15.00.

  Generalforsamlingen afholdes i sejlklubbens lokaler og begynder kl. 10. På samme måde som tidligere år byttes der lokaler, så sejlklubben benytter fælleshuset den 25. februar 2012 frem til kl. 15.

   

  Gløgg i fælleshuset
  Lørdag den 10. december er der gløgg og æbleskiver i fælleshuset kl. 15. Tilmelding på ophængt liste i fælleshuset eller til Carlo på telefon 21 43 42 31 senest den 9. december 2011.

  Travetur
  Inden gløggen den 10. december er der arrangeret en travetur i skoven på ca. 5 km. Turen begynder kl. 13 fra fælleshuset. Tilmelding på liste ophængt i fælleshuset senest samme dag senest kl. 12.
   

   

  Meddelelse,
  • Bestyrelsesmedlem Gunnar Rask har torsdag d. 24 november besluttet, at han udtræder af Bestyrelsen.
   • Bestyrelsessuppleant  Frede Damsø indtræder i Bestyrelsen som bestyrelsesmedlem i Gunnar Rask`s resterende valgperiode.


  p.v.b.
  Finn Klement
  Formand

   

  El-aflæsning
  Har du redskabshytte og endnu ikke aflæst din måler for 2011 - så er det tid nu.  Du kan finde en talon i fælleshuset, som er lige til at udfylde. Men ellers skal du blot skrive husnummer, målerstand og navn og putte sedlen i kassen i fælleshuset. 

   

   

  Standerstrygningen den 29. oktober var et meget vellykket arrangement. Præcis kl. 12 (sådan cirka) indledte formand Finn Klement med en snak om tiden, der var gået siden standersætning. Tiden er gået hurtigt, men hen over sommeren har vi nået at få malet flagstangen, bygget tag over rensepladsen og området ved rygeovnen. Fælleshuset er blevet malet indvendigt etc.. En række gode tiltag som er med til at forskønne bådelaugets område til glæde for medlemmerne. Standeren blev strøget, og der blev råbt hurra for bådelauget.  Der blev serveret en øl, og aktionen over standeren kunne gennemføres med vel smurte ganer. Herefter var der i fælleshuset biksemad med spejlæg, som Carlo og svigersønnen havde bikset rigtig godt sammen. En rigtig hyggelig dag som sluttede efter solnedgang.

   

   

   

  Tillykke med hjemmesiden.

   

  Bådelauget har nu fået sin hjemmeside, det skulle herefter blive lettere at holde sig orienteret om kommende aktiviteter og livet i bådelauget. Hjemmesiden er nu på 1. stadie og kan senere udvikles, men indledningsvis begynder vi her.

  Siden er opbygget med en enkel struktur, som skaber overblik og tillige er nemt at navigere i.
  Menupunkter opdateres løbende efter hånden som jeg modtager materiale – nemmest er at sende en mail, eller give mig en seddel når jeg er på havnen.
  Menupunktet køb/salg/bytte er ment som ”fra dig til mig” oplysning. Hvis du har noget som du ikke skal bruge, men andre kan få glæde af, så er det her du kan gøre opmærksom på det.
   
  Sluttelig vil jeg nævne at jeg pt. savner billeder til galleriet.
   
  Tilbage er kun at ønske god fornøjelse med hjemmesiden

   

   

   

   

   

  Havne
  Vejret
  Vejrhanen
  Rygeovnen
  Fritidsfisker
  Ministeriet
  Regler og love Vi er en del af hjertestarter netværket